Hội NCT huyện Thạch Thành chủ chương kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Ngày 09-12/05/2023 Hội NCT Huyện Thạch Thành phối hợp với Công ty Bách Gia nhà tài trợ về làm việc với lãnh đạo UBND của 25 xã thị trấn về chương trình phối hợp số 08/CTPH/NCT-CTYBG ngày 14/03/2022 giai đoạn 2 năm 2022 -2026 và công văn Sở Y tế cho phép công văn số 593/SYT/NVY ngày 23/02/2023
Thành phần tham dự gồm:
  • Giám đốc Công ty Bách Gia
  • Đại diện nhà tài trợ
  • Chủ tịch,PCT hội NCT huyện Thạch Thành
  • Chủ tịch, phó chủ tịch Hội NCT các xã thị trấn
Thời gian 4 ngày đã được 23/25 xã thị trấn đồng ý chủ chương kế hoạch chăm sóc sức khỏe NCT
Thay mặt Công ty Bách Gia cảm ơn các cấp lãnh đạo ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn huyện Thạch Thành đã quan tâm và tạo điều kiện cho hội viên hội NCT và Công ty Bách Gia tạo sân chơi ,sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội.